ap-adam@openbaarministerie.nl; nrc@nrc.nlnieuwsdienst@telegraaf.nlG.spong@spongadvocaten.com;   hj.korterink@chello.nlj.van.der.bijl@sanoma-uitgevers.nlpeter.r.de.vries@endemol.nlinfo@fortuyndiscussie.nl;  info@lijst-pimfortuyn.nlbarendenvandorp@rtl.nl
-----------------------------------------------------
DE BONIFACIO-NICOSIA THEORIE m.b.t de moord op de
nederlandse democratie en Pim Fortuyn.
-----------------------------------------------------
(Door : Kolonel van Apeldoorn, Den Haag)
 
Er gaat een CARTOGRAFISCH systeem schuil achter de
informatie die Volkert van der Graaf achter heeft
gelaten en die naar buiten is gebracht door justitie.

Deze informatie betreft :
 
1. Het spaanse pistool : STAR FIRESTAR M-43
   van de spaanse fabrikant STAR BONIFACIO Echeivarra
   in Eibar/Guernica in Baskenland.
2. De auto van Volkert : rode Toyota STARLET
   die 'in de buurt van nummer 45' van de Celebeslaan
   bij het Mediapark in Hilversum stond geparkeerd.
3. De herkomst van de BBB-taartgooiers : HOENDERLOO
4. Het BRAUN scheerapparaat dat Volkert kocht op 6
   mei in BENNEKOM
5. De plastic tas die V. bij zich had tijdens de moord
   en die ondersteboven is afgebeeld op de arrestatie-
   foto en waarop de tekst ROCIANS staat en een af-
   beelding van een zittende persoon die met zijn/haar
   linker arm een WITTE ROOS omhooghoudt.
6. De plattegrond van het mediapark die Volkert bij de
   regionale omroepstichting ROOS downloadde
 
De kern van het CARTOGRAFISCHE systeem, dat een politiek-
historische LEGITIMATIE (motief) laat zien, bestaat
ten eerste uit de rechte lijn :
 
(1) KAAP ROSA-BONIFACIO-NEURENBERG-WEIMAR/JENA-KILPISJAERVI
 
    BONIFACIO verwijst naar de spaanse pistoolfabrikant
    STAR BONIFACIO en is een plaats aan de zuidpunt van
    CORSICA.
 
    NEURENBERG verwijst naar de Tweede wereldoorlog en
    Hitler (Neurenbergse processen)
 
    WEIMAR verwijst naar ROSA LUXEMBURG (Joods/duitse
    politica : Novemberrevolutie)
    JENA verwijst naar Microscopie/fotografie-LENZEN.
 
    De lijn komt precies uit in :
    KILPISJAERVI, een drielandenpunt (Noorwegen,
    Zweden en Finland = Scandinavie)
 
    KAAP ROSA verwijst naar ROOS en politiek gezien
    wederom naar ROSA LUXEMBURG en ROOD.
 
(2) De tweede lijn loopt eveneens door BONIFACIO en
    staat loodrecht (rechte hoek, 90 graden) op de
    lijn BONIFACIO-NEURENBERG-WEIMAR,
    en loopt door BONIFACIO-NICOSIA(cyprus) en door
    GIRONA (spanje). In Italie loopt deze door de
    monding van de rivier AGRI, het midden van de
    'voetholte' van de 'laars van Italie'.
    AGRI, een verwijzing naar AGRICULTURAL=Landbouw.
 
    De tekst op de plastic tas (ROCIANS) is hier van
    afgeleid : CORSICA (= ROCCIAS) en NICOSIA (OCIIANS)
    waarvan alle verschillende letters ROCIANS vormen.
 
    Deze twee lijnen vormen een kruis doordat ze
    loodrecht op elkaar staan.
 
(3) BENNEKOM-HOENDERLOO liggen precies in een hoek van
    45 graden.
    Dit is de basis voor het tweede kruis.
 
(4) De lijnen LUXEMBOURG-STRASSBOURG en
    BRAUNSCHWEIG-ROSETTA lopen nagenoeg evenwijdig
    aan deze lijn (Noordwest 135 graden naar Zuidoost
    315 graden = 45 graden zuidoostwaarts).
    ROSETTA (ROOS + ETA = ROSETTA) ligt iets ten oosten
    van de egyptische plaats Alexandrie. Er zijn slechts
    5 ROSETTA'S in de gehele wereld (plus 1 ROCHETTA).
    Drie daarvan liggen in een zeer beperkt gebied in
    de verenigde staten, met als kruispunt de plaats
    MEMPHIS. Onder Cairo ligt de ruine MEMPHIS.
 
(5) Het BRAUN scheerapparaat dat Volkert in BENNEKOM
    kocht :
    De plaats BENNEKOM maakt een rechte hoek (negentig graden)
    met :
    1. BRAUNSCHWEIG-Bennekom-LUXEMBOURG
    2. BRAUNSBERG(Brauniewo)-Bennekom-STRASSBOURG
 
    STRASSBOURG en LUXEMBOURG zijn samen met BRUSSEL de
    zetels van het Europese parlement en het hof van justitie
    en het hof van de rechten van de mens.
 
(6) Het derde kruis wordt gevormd door de lijn
    BRAUNSCHWEIG-BRAUNSBERG en de lijn loodrecht daarop
    door het midden door de plaats :
    STARGARD SZCZECINSKI (Polen), die boven
    MALMO (zuid-zweden) en
    in Griekenland de andere lijnen kruist.
 
Dit levert drie kruispunten op :
(1) Planken Wambuis (Bennekom-Hoenderloo)
(2) Bonifacio
(3) Stargard Szczecinski
 
Het middelpunt hiervan ligt in de buurt van STUTTGART, waar
de Stammheim-gevangenis is gelegen waar de duitse Baader-Meinhof
en RAF terroristen (o.a. Andreas Baader en Ulrike Meinhof) gevangen
zaten en zijn overleden (zelfmoord).
Daarbij komt nog dat ook de afbeelding op de plastic tas, de witte
roos, naar Stuttgart (en Ulm/Munchen) verwijst doordat the WHITE ROSE
een beroemde studentenverzetsbeweging was van Hans und Sophie Scholl
uit Ulm, tegen het bewind van Adolf Hitler.
 
Dit is het CARTOGRAFISCHE systeem dat schuilgaat achter bovengenoemde
informatiepunten en waar de verschillende informatieelementen in
samenkomen.
 
De mysterieuze informatieelementen zijn daarbij onthuld en laten tevens
de motieven van Volkert van der Graaf zien :
 
1. WO II : Neurenbergse processen
2. Rosa Luxembourg : Kaap ROSA en WEIMAR
3. Baader-Meinhof/RAF : Witte roos (plastic tas) en middelpunt Stuttgart
   en ook weer WO II : WHITE ROSE beweging.
4. Milieu en Europese Unie : LUXEMBOURG en STRASSBOURG
 
Het meest eigenaardige aan deze gehele zaak is, dat er in 5 maanden
tijd, noch door de pers, noch door justitie met ook maar 1 woord
over die (dus zeer belangrijke) plastic tas is gerept. Dat is op zijn
minst een vreemde zaak als het om een moord gaat die het gehele Nederlandse
politieke bestel een enorme deuk heeft gegeven en waarvan de gevolgen
nog niet ten einde zijn. Het kan natuurlijk zijn dat de journalisten te
oppervlakkig zijn voor deze zaak. Maar het niet eens vermelden van de
informatie op die plastic tas duidt mogelijk aan dat justitie de pers
heeft geadviseerd hier NIET over te schrijven, zolang het onderzoek
nog gaande is en mogelijk op krampachtige wijze tracht de gemoederen
niet alsnog te verhitten. Onterecht, want de 1.6 miljoen kiezers van
Fortuyn hebben op zijn minst recht op openheid van zaken en niet op
een krampachtige doofpot.
 
Nu deze informatie en de motieven van Volkert van der Graaf duidelijk
lijken, is het nu aan justitie aan te tonen WIE bijvoorbeeld verant-
woordelijk was voor het drukken van de informatie op de plastic tas
en welke rol Petra Lievense en mogelijk zelfs nog meer personen hebben
gespeeld in deze DAAD VAN DICTATUUR : voor 1.6 miljoen kiezers uitmaken
wat NIET gewenst is door een kleine groep en het resultaat van een
democratisch verkiezingsproces beantwoorden met een moord.
 

Kolonel van Apeldoorn.
 
afzender Mr Mulder 23-10-02
 
De tas hangt ondersteboven op de arrestatiefoto en
wordt door de binnenkant van de onderarm van de
politieagent tegen het lichaam van Volkert van der
Graaf aangedrukt.
 
Deze plastic tas bevat 3 informatie-elementen :
 
1. Een zittende persoon die met de linker arm
2. een WITTE ROOS omhooghoudt.
3. De tekst ROCIANS
 
ANALYSE VAN DE INFORMATIE OP DE TAS :
----------------------------------------------------------
WHITE ROSE
(1) De studentenverzetsbeweging 'Die Weisse Rose'
van Hans und Sophie Scholl uit ULM, Stuttgart en
Munchen tegen het bewind van Adolf Hitler.
Zij werden in 1943 geexecuteerd.
http://www.jlrweb.com/whiterose/people.html
en
http://www.english.upenn.edu/~afilreis/Holocaust/gill-white-rose.html
 
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0819560863/ref%3Dnosim/jlrweb/103-5650482-5412631
 
(2) 'White roses are symbol of secrecy and silence.'
 
(3) Tegenwoordig zijn er in de UK en de USA ook een paar
     White Rose bewegingen die actie voeren voor
     mensen die ten onrechte in de gevangenis zitten.
    
----------------------------------------------------------
ROCIANS
 
(1) ROCIANS : www.topped-with-meat.com
 
Dit is geen alledaagse plastic tas omdat de tekst
ROCIANS merkwaardigerwijs op het gehele
world wide web (www) slechts
op 1 enkele website voorkomt :
 
http://www.topped-with-meat.com/anca/NPC.html
 
waarvan de naam topped-with-meat.com nogal
eigenaardig is. 'Afgewerkt met vlees' ?
Volkert van der Graaf en Petra Lievense hielden
zich beide bezig met veeteelt en ageerden tegen
de vleesindustrie.
Deze site behoort tot www.consume.org met als
adres : 1708 Gregon St., BERKELEY, CA 94703, USA.
(voorstad San Francisco)
en is gemaakt door ene Anca I. Mosoiu. Het bevat
een verhaal over de zogenaamde Maysara bevolking.
Hierbij hoort een kaartje waarvan geen enkele plaatsnaam
terug te vinden is op het www en ook niet in de bosatlas.
 
http://www.topped-with-meat.com/~anca/maps_main.html
 
Slechts de namen ION SEA en Carthagina lijken
verwantschap te hebben met de IONIC SEA tussen
Italie en Griekenland. En Carthagina lijkt op de spaanse
plaatsnaam Cartagena.
Deze site is indirect verbonden met www.Sinewave.com, be-
horende tot het Massachusettes Institute of Technology
(MIT) in Cambridge/Boston, USA.
 
(2) RO.sicru.CIANS
De wereldwijde filosofenorde Rosicru'cians.
http://www.bartleby.com/81/14523.html
en
Adonai : http://www.bootlegbooks.com/Reference/PhraseAndFable/data/15.html
 
 
(3) Fonetisch : ROCIANS = 'Russians'
De uitspraak van ROCIANS klinkt als het engelse Russians.
En ook 'de CIA' lijkt in deze term verscholen.
Wellicht niet toevallig.
 
(4) Semantisch : ROCIANS = ROCKS and OCEANS
ROCIANS lijkt tevens een samenvoeging van Rocks and
OCEANS, rotsen en oceanen. Een mogelijke verwantschap
met oceanografie en (vulkanische) eilanden en fysische
geografie in het algemeen.
 
(5) Cartografisch : ROCIANS = CORSICA - NICOSIA
ROCIANS heeft een zeer hoge associatieve waarde met
CORSICA en NICOSIA (op Cyprus), in een andere let-
tervolgorde respectievelijk ROCCIAS en OCIIANS.
Alle verschillende letters geven : ROCIANS.
 
Hieraan zit mijns inziens een cartografisch systeem ver-
bonden van twee rechte lijnen die elkaar loodrecht (90
graden) kruisen en beide door de zuidpunt van CORSICA,
door de plaats BONIFACIO gaan. BONIFACIO is de naam
behorende bij de spaanse wapenfabrikant STAR BONIFACIO
Echeivarra, waar het pistool van Volkert,
de STAR FIRESTAR M-43 van afkomstig is.
De verticale lijn loopt vanuit BONIFACIO noordwaarts door
NEURENBERG, vervolgens tussen WEIMAR/JENA en komt
uit in het drielandenpunt Kilpisjaervi. Neurenberg refereert
natuurlijk aan de Neurenbergse processen van na de tweede
wereldoorlog. WEIMAR heeft alles te maken met de WEIMAR-
republiek en ROSA LUXEMBURG. JENA is het centrum waar
LENZEN voor microscopen en de fotografie worden gemaakt.
Zuidwaarts komt deze lijn precies uit bij CAP ROSA, bij de
noordalgerijnse plaats EL KALA (LA CALLE).
Exact loodrecht op deze lijn loopt de lijn
GIRONA(Spanje)-BONIFACIO-NICOSIA (Cyprus).
Het toeval wil dat het spaanse 'ESTAR EN CHIRONA' betekent :
'in de gevangenis zitten'.
 
(6) Spaanse woordenboek : ROCIAN = zij sproeien
afkomstig van het gehele werkwoord ROCIAR.
Zie http://www.euroglotonline.nl   (Spaans-->Nederlands)
Dit blijkt verwantschap te hebben met het sproeien met bestrijdingsmiddelen :
http://www.seedquest.com/News/releases/usa/usda/n2786.htm
en
http://www.ifas.ufl.edu/broward/spanish/hortcomm/hc010.htm
 
(7) INOCAR-s : instituut voor oceanografie, gelieerd aan
     het Charles Darwin Institute op de Galagapos eilanden
     voor de kust van Ecuador.
    
(8) CARINOS : betekent LIEFJES.
 
(9) OSCARIN : mogelijk verwijzend naar het instituut
     voor Cartografie van ir. OSCAR VONDERS in
     Wageningen.
 
(10) CARION's : mogelijk verwijzend naar KARYON,
     hetgeen staat voor CELKERN. De PROKARYOTEN
     en EUKARYOTEN delen alle levende wezens in twee
     groepen : MET - en zonder een vaste celkern.
 
(11) RACION's : RACION betekent Constante en Redenering.
 
--------------------------------------------------------------------------
 
Conclusie : de term ROCIANS is slechts op 1 website in zijn
geheel terug te vinden. Dat betekent dat deze term hoogst-
waarschijnlijk BEWUST is uitgezocht om zijn zeer specifieke
associatieve waarden. Dat maakt deze plastic tas tot een zeer
bijzondere. Om die reden zullen er waarschijnlijk maar enkele
of zeer weinig exemplaren van bestaan. Daardoor rijst de
vraag wie de informatie op deze plastic DRAAGTAS heeft
afgedrukt. Het antwoord daarop kan mogelijk leiden tot mede-
plichtigen aan deze politieke moord met voorbedachte rade,
die het nederlandse politieke bestel danig heeft aangetast,
gezien de 'leegloop' in de Tweede Kamer en het democratische
aanzien van de Nederlandse politiek een flinke deuk heeft
toegebracht.
-------------------------------------------------------------------------------
Twee gegevens zijn mijns inziens van belang :
 
1. ANDREAS BAADER : Born : 6 May
   Volkert van der Graaf en de zijnen hebben 6 mei mede
    uitgekozen om de symbolische verwantschap van 6 mei
    met de geboortedag van Andreas Baader, symbool voor
    de terroristische Baader-Meinfof-Gruppe.
 
   
 
    http://www.baader-meinhof.com
 
    Merk het hierbij vermelde boek : 'THE GUN SPEAKS' op.
    Andreas Baader pleegde in 1977 zelfmoord in de Stammheim
    gevangenis in Stuttgart. Hij was van origine automonteur.
    Wellicht heeft Volkert van der Graaf zich ook laten inspireren
    door de films 'DO IT' en 'Baader'  en het boek 'Hitler's  Children' over de Baader Meinhof beweging.
 
Mohammed Atta
 
   Maar de inspiratiebron voor Volkert van der Graaf is waarschijnlijk
   ook Mohammed Atta, de leider van de aanslag op de Twin-Towers in New York, Al quaedha, 11 september 2001.
Het gedragsprofiel van Volkert van der Graaf, introvert,  onuitgesproken ambitieus-fanatiek, dogmatisch, en zeer mobiel,
heeft een zeer grote overeenkomst met die van Mohammed Atta.
Volkert van der Graaf heeft zich in zijn voorbereiding op de moord
op Fortuyn gespiegeld aan Andreas Baader en Mohammed Atta.
 
 
(2.) 8 Mei 2002 : Officiele inwerkingtreding van de
               Wet op de Ammoniak en Veehouderij.
 
    die op 1 mei 2002 werd gepubliceerd in de Staatscourant.
 
Door : Kolonel van Apeldoorn