Uit De Socialist 130, december 2001

Volksmenner Fortuyn lijststrekker Leefbaar Nederland TEGENOFFENSIEF NODIG

Op 25 november werd Pim Fortuyn gekozen als lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Al drie maanden daarvoor nam Jan Nagel een voorschot op de door hem verwachte uitslag. Hij omschreef Fortuyn als een 'topvoetballer met  risico's'. Die risico's mogen we niet onderschatten. Sinds de Centrum-Democraten uit de Tweede Kamer verdwenen heeft niemand zoveel gedaan om Janmaats gedachtegoed te populariseren als de gewezen columnist van  Elsevier.

Dat met Pim Fortuyn moest worden afgesproken dat hij de slogan 'Nederland is vol' niet zal gebruiken tijdens de verkiezingscampagne spreekt  natuurlijk boekdelen. Een korte blik op zijn columns laat echter zien dat hij dezelfde simplistische boodschap ook in een andere verpakking weet over te brengen. Eindeloos varieert hij op een bekend thema: de multiculturele samenleving als bron van sociale problemen. Samenleven in achterstandswijken is "bepaald geen sinecure met zo veel uiteenlopende nationaliteiten en rassen. Men is daar van mening dat genoeg meer dan genoeg is en de feiten stellen hen zonder meer in het gelijk." Fortuyn richt zijn pijlen vooral op de islam. 11 september was voor hem reden daar nog een schepje bovenop te doen. Hij droeg daarmee bij aan een golf van islamofobie die de voedingsbodem hielp leggen voor een schrikbarende toename van aanslagen op moskeeŽn, bedreigingen en geweld tegen moslims.

Pim Fortuyn hoort niet bij de groep die 's nachts een brandbom naar binnen gooit bij een basisschool. Maar zijn uitspraken geven de verbrokkelde resten van de CD-, CP- en NNP-Jeugdstorm het vertrouwen meer naar buiten te treden. Dit bezorgde Fortuyn afgelopen maand zelfs de steun van een van de onversneden zwarthemden van Europa, Vlaams Blok-leider Filip de Winter. Ondertussen maakt de lijsttrekker van Leefbaar Nederland zich drukker om wat hij de 'geestelijke terreurpolitie' noemt (antidiscriminatiebureaus) dan om het gelonk van openlijke fascisten. Hij heeft er overigens ook geen  probleem mee zijn solidariteit te betonen als uiterst rechts elders in Europa onder vuur komt te liggen. Tenslotte deelt hij met Haider eenzelfde zorg, en vergelijkbare ideeŽn over oplossingen: het drastisch inperken van de 'vluchtelingenstroom' (streefgetal nul), gedwongen inburgering, strenger straffen - alles in het belang van de 'kleine man'. Terwijl in Wenen vorig jaar tienduizenden mensen de straat op gingen om te protesteren tegen regeringsdeelname van de FP÷, omschreef Fortuyn Haiders partij als "een burgermanspartij die ten dele met angst kijkt naar de toekomst en het eigene tracht te bewaren en te koesteren en anderzijds aansluiting probeert te vinden met de nieuwe tijd. Ware evenwichtskunst, niet iets om te isoleren."

Een groot deel van de kiezers van LN zal Fortuyns racisme verafschuwen. Velen van hen zullen slechts hun stem willen laten horen over sociale problemen in Nederland. Problemen die door het neoliberale beleid van Paars I en II inderdaad verscherpt zijn; sociale achterstelling, tekorten in  onderwijs en zorg. Op geen van deze punten heeft Fortuyn een antwoord. Sterker nog, hij is voor een verscherping van neoliberaal beleid. Zijn oplossingen zijn goedkoop, zijn retoriek is gevaarlijk. De furore die Pim Fortuyn in de afgelopen maanden heeft gemaakt moet een alarmbel zijn voor antiracisten. Een serieus tegenoffensief is nodig.

Saskia Boumans, Pepijn Brandon, Renť Danen en Bastiaan van Perlo

Nazi's actief na 11 september 

Op 1 december vond in Berlijn de grootste demonstratie van fascisten sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog plaats. Ongeveer 5000 nazi's marcheerden tegen een tentoonstelling over de Wehrmacht. 

Dat er na 11 september een voedingsbodem bestaat voor de groei van fascistische partijen bleek in meerdere landen in Europa. De Deense Volkspartij haalde eind november 12 procent in de landelijke verkiezingen. In Frankrijk lijkt Le Pen de gevolgen van de splitsing in het Front National langzaam te boven te komen. In de jongste opiniepeilingen stond hij op 11 procent. 

Uit een rapport dat de antidiscriminatiebureaus van een aantal steden in Nederland schreven voor het Europees Observato-rium voor Racisme en Vreemdelingenhaat blijkt dat moslims in Nederland nog altijd op grote schaal te maken krijgen met aanslagen, bedreigingen en openlijk racisme. De kleine en verdeelde groepjes Nederlandse nazi's proberen hier profijt uit te halen. De organisatie Stormfront is actief. Tot nu toe traden ze vooral naar buiten met bekladdingen op joodse begraafplaatsen. Maar in de laatste maanden kiezen ze ook openlijker vormen van intimidatie. De Nieuwe Nationale Partij probeert leden te werven met anti-Bin Laden-posters. Of de nazi's ook in aantal groeien valt moeilijk te zeggen, maar dat ze gebruik willen maken van Pim Fortuyns 'koude oorlog tegen de islam' om af en toe echte oorlogshandelingen te verrichten is zeker. Antiracisten zullen het druk krijgen rond de komende verkiezingen.