BVD laakte veiligheid Mediapark

AMSTERDAM - Een maand voor de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 heeft de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) het Mediapark in Hilversum dringend geadviseerd de beveiliging van het omroepcomplex te verbeteren.

Het was een herhaalde, vergeefse waarschuwing. April 2001 had de BVD al 'het klemmende advies' gegeven het Mediapark en zijn bezoekers beter te bewaken. Maar exact een jaar later (april 2002) constateerde de geheime dienst teleurgesteld dat het advies tot extra beveiligingsmaatregelen ,,nog steeds weinig of niets had opgeleverd''.

Dat blijkt uit de correspondentie tussen het politiekorps Gooi- en Vechtstreek, het ministerie van Binnenlandse Zaken, NOB Vastgoed en het Nationaal Co÷rdinatiecentrum. De kwetsbaarheid van Hilversum als brandpunt en vergrootglas voor maatschappelijke ontwikkelingen was 'hoog', aldus de BVD (tegenwoordig AIVD, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst). Vooral ook, omdat het Mediapark een open podium is voor het publieke debat.

Tot op de dag van vandaag is onduidelijk, waarom het Mediapark de BVD-adviezen een jaar lang heeft genegeerd. De co÷rdinator beveiliging van het Mediapark weigert elk commentaar.

De commissie-Van den Haak - die de veiligheid en beveiliging van Pim Fortuyn onderzocht - stipt de matige beveiliging even in haar eindrapport aan de regering aan. De voorzitter van deze onderzoekscommissie, mr. H.F. van den Haak, verklaart desgevraagd niet meer te kunnen achterhalen waarom de richtlijnen van de BVD in Hilversum nooit zijn opgevolgd.

Het korps Gooi- en Vechtstreek heeft bij herhaling bij Binnenlandse Zaken aangedrongen op extra politiemensen in verband met de aanwezigheid van het 'kwetsbare' Mediapark in zijn verzorgingsgebied. Volgens politiewoordvoerder Nadia Pignato van Gooi- en Vechtstreek is tot op de dag van vandaag daarvoor geen enkele agent erbij gekomen.

Voor de gemeente Hilversum vormde de gewelddadige actie van vijftien Hell's Angels tegen het televisieduo Barend & Van Dorp op 19 december 2000 aanleiding om de BVD een veiligheidsanalyse te laten maken van het Mediapark. Nadien heeft de Holland Media Groep (RTL4, RTL5 en Yorin) extra studiobewaking ingesteld.

Ook voor de Hilversumse politie was het de reden tot het maken van een veiligheidsrapport over het omroepcomplex. In haar notitie staat dat het Mediapark wel vaker toneel was van incidenten, zoals persoonlijke intimidaties, bommeldingen en heftige demonstraties. Zo werd bijvoorbeeld Filip Dewinter van het Vlaams Blok op zondag 24 september 2000 gemolesteerd. Zijn auto werd in elkaar geramd. Zelf werd de politiek leider van de extreem rechtse partij in de studio door actievoerders besmeurd met een bruine smurrie.

Na de al-Qaida-aanslagen in de Verenigde Staten, september 2001, verscherpte het Nederlands Omroep Bedrijf (NOB) de veiligheidsmaatregelen. Binnenlandse Zaken overwoog zelfs om het Mediapark te plaatsen op de nationale lijst van 'extra te beveiligen' objecten. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Wel werd een calamiteitenplan opgesteld. Verder werd het NOB-complex afgesloten met een hekwerk. De hoofdingang werd voortaan bewaakt door een beveiligingsfirma.

Ook werd weer de hand gehouden aan een passensysteem voor personeel en bezoekers. Dit stringente controlesysteem raakte volgens frequente Mediapark-bezoekers gaandeweg weer in de versukkeling. Van der G. wist zich overigens toegang te verschaffen tot het Mediapark via het zogenoemde Dievenpaadje, een officieuze wandelroute voor de Hilversummers over het Mediapark. Na de moord op Fortuyn is deze route afgesloten met een hekwerk.

Sinds de aanslag worden de veiligheidsvoorschriften streng nageleefd. Het omroeppersoneel heeft onlangs oude passen moeten inleveren. Op de nieuwe verstrekte passen prijken zeer recent genomen pasfoto's. De persoonsbeveiliging binnen en buiten de radio- en televisiestudio's (zowel binnen als buiten Hilversum) is eveneens zeer strak geworden. Onlangs kregen bijvoorbeeld NRC-journalist Frits Abrahams en advocaat Jan Boone na afloop van het televisieprogramma B&W van de Vara het uitdrukkelijke advies om de studio via een zij-uitgang te verlaten. Zo konden zij boze Fortuyn-aanhangers ontlopen. De discussie over het vonnis (achttien jaar cel) van de Amsterdamse rechtbank voor Volkert van der G. had volgens de Vara-leiding de gemoederen bij Fortuyn-aanhangers te veel verhit.

nederlands Dagblad