Familie Fortuyn overweegt
schadeclaim tegen Volkert

   
 

door Martijn Koolhoven ROTTERDAM - De familie Fortuyn heeft haar advocaat mr. H. de Haij opdracht gegeven een schadeclaim voor te bereiden tegen milieuradicaal Volkert van der G., die verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op Pim Fortuyn.

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek van de commissie-Haak (die nagaat waarom de veiligheidsdiensten de populaire politicus geen persoonsbeveiliging hebben gegeven) wil de familie ook de rijksoverheid (BVD) en het mediapark in Hilversum aansprakelijk stellen. Fortuyn kon worden vermoord doordat Volkert met zijn vuurwapen wist door te dringen tot bij de studio van Radio 3.

"Wat ons betreft zal die man (Volkert, red) zich de rest van zijn leven nooit meer luxe kunnen permitteren. Hij zal, als het aan ons ligt, de rest van zijn leven van een absoluut bestaansminimum moeten rondkomen. We hebben onze advocaat opdracht gegeven een schadeclaim bij hem neer te leggen", aldus Simon Fortuyn, de jongste broer van Pim Fortuyn, in een vraaggesprek met deze krant.

Nog los van de materiële schade, veroorzaakt door het verlies van hun familielid, schat de familie Fortuyn dat ze sinds de moord op 6 mei tussen de 100.000 en 150.000 euro heeft uitgegeven aan de 'staatsbegrafenissen' en alle verdere kosten die de familie sinds de moord heeft gemaakt.

Maar ook de overheidsdiensten en het Mediapark zijn, aldus de familie, "aan de beurt" indien wordt vastgesteld dat er verwijtbare fouten zijn gemaakt. Simon: "Mijn persoonlijke mening is dat de diensten te laconiek zijn omgegaan met de signalen van bedreiging. Mijn vraag is: hoe professioneel is er binnen deze diensten omgegaan met de signalen? Ter illustratie: Pim heeft twee keer aangifte moeten doen tegen de taartgooiers. Pas ná de moord is deze zaak serieus opgepakt."

Simon: "De overheid had, vind ik, zelf het initiatief moeten nemen om Pim te beveiligen. Pim heeft gezegd: als jullie het niet invoelen, ga ik er niet om sméken. Dan maar niet", aldus Pims jongste broer. "Ik ben geen professional op het gebied van beveiliging, maar in mijn ogen is het niet professioneel aangepakt. Daar staat tegenover", zo relativeert hij, "ook ík wist van die bedreigingen en hoe kordaat heb ik zelf opgetreden? Maar je moet niet zoals minister De Vries van Binnenlandse Zaken zeggen: 'Ik heb alles gedaan'. Dat is voor je beurt spreken..."

bron