Kassa voor Volkert

door een onzer verslaggevers
AMSTERDAM -  Dat Volkert van der G. is veroordeeld voor de moord op Fortuyn maakt niet dat hem geen bescherming van eer en goede naam meer toekomt.
 

 

Met die constatering nam de rechtbank in Amsterdam het gisteren op voor Van der G., die een bodemprocedure tegen dagblad De Telegraaf had aangespannen. De krant moet Van der G. op last van de rechter zelfs 2500 betalen wegens een deels "onrechtmatige publicatie". Van der G. had 9500 euro geist. In juli 2006 publiceerde deze krant een artikel onder de kop 'Bewijs tegen Van der G. steeds concreter'. Op basis van een geheim politierapport werd daarin gesteld dat er aanwijzingen waren dat Van der G. betrokken was bij de moord op milieuambtenaar Chris van der Werken in 1996 in Nunspeet.

Van der G. vond dat er sprake was van schending van zijn privacy en aantasting van zijn eer en goede naam. De rechtbank meent nu dat hij wel degelijk recht heeft op bescherming van eer en goede naam. Als publieke figuur heeft hij weliswaar meer media-aandacht te dulden dan een ander, maar hij is niet vogelvrij. Hij mag door de media niet lichtvaardig verdacht worden gemaakt voor andere misdrijven dan waarvoor hij is veroordeeld, zo redeneert het vonnis.

 

Levenssfeer


De rechter bestrijdt niet dat De Telegraaf over het rapport mocht publiceren, maar oordeelt dat Van der G.'s recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer "in dit geval " zwaarder weegt dan de uitingsvrijheid van de krant, zodat deze onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld, ook al omdat uit het bewuste rapport zou blijken dat Van der G. juist nt als verdachte van de moord in Nunspeet kon worden aangemerkt. De rechter spreekt van "eenzijdige en selectieve berichtgeving".

Bij de vaststelling van de schadevergoeding heeft de rechtbank o.a. in aanmerking genomen dat Van der G. "niet van onbesproken gedrag is", publicatie van het rapport nt onrechtmatig was, en dat in andere media ook al verband was gelegd tussen Van der G. en de moord in Nunspeet.

bron:telegraaf