Volkert van der G. uit afzondering en overgeplaatst
 
RIJSWIJK - De moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der G. , is woensdag overgeplaatst naar de gevangenis in Scheveningen. Dat hebben zijn advocaten woensdag bevestigd. Hierdoor zal hij niet meer afgezonderd van andere gedetineerden gevangen zitten.

Dat was sinds hij Pim Fortuyn op 6 mei 2002 doodschoot wel het geval. Alleen een deel van zijn verblijf in het Pieter Baan Centrum (PBC) mocht hij zich onder andere gedetineerden begeven. Het PBC is de observatiekliniek van justitie.

De man uit Harderwijk komt in de gevangenis in Scheveningen in de zogeheten Beveiligde Individuele Begeleidingsafdeling (BIBA). Dat is onder meer besloten op advies van het huis van bewaring Demersluis in Amsterdam, onderdeel van de Bijlmerbajes. Daar heeft Van der G. tot nu toe vastgezeten.

Op de BIBA in Scheveningen zitten gedetineerden die door de aard van hun misdrijf in een normaal gevangenisregime extra veiligheidsrisico's lopen. Te denken valt bijvoorbeeld aan veroordeelden die misdrijven tegen kinderen hebben begaan.

Op deze speciale afdeling is er bijzondere aandacht voor beveiliging. Er bevinden zich ongeveer zestien gevangenen.

Het gerechtshof in Amsterdam dat Van der G. vorig jaar juli tot achttien jaar cel veroordeelde voor de moord op Fortuyn, hield bij het opleggen van de straf rekening met zijn "zware gevangenisregime". Van der G. werd met camera's op zijn cel in de gaten gehouden en heeft geen enkel contact met medegedetineerden gehad.

Hij verzette zich dan ook hevig tegen zijn situatie. Vanaf 12 juli 2002 ging Van der G. zelfs zeventig dagen in hongerstaking. Uiteindelijk werd hem meer privacy tijdens bezoek toegezegd en werd hij vaker gelucht. Later is ook het cameratoezicht versoepeld. Vooral het voortdurende cameratoezicht en daardoor het gebrek aan privacy viel hem zwaar.

Vorig jaar kwam Van der G. nog een keer in opstand tegen de omstandigheden waarin hij in het PBC moest verblijven. Hij weigerde enkele dagen zijn medewerking aan zijn observatie. In het PBC worden verdachten psychisch en psychiatrisch onderzocht.

Op verzoek van het ministerie van Justitie moest hij uit veiligheidsoverwegingen ook daar aanvankelijk ge´soleerd verblijven en waren er ook daar camera's in zijn cel opgehangen. Een paar dagen later mocht hij toch in een groep zijn observatie ondergaan. Het cameratoezicht werd toen vervangen door nachtelijke controles van bewakers.

telegraaf

Volkert naar Scheveningen overgeplaatst
Gepubliceerd op woensdag 28 januari 2004
Het isolement van Volkert van der G. is opgeheven. De moordenaar van Pim Fortuyn is dinsdagochtend overgeplaatst naar de gevangenis van Scheveningen.

In Scheveningen is Van der G. volgens zijn advocaten op een speciale afdeling geplaatst. Op deze Beveiligde Individuele Begeleidingsafdeling (BIBA) heeft hij contact met medegedetineerden. In het Huis van Bewaring in Amsterdam, waar Van der G. tot vandaag zijn straf uitzat, waren deze contacten uitgesloten. Het Huis van Bewaring, onderdeel van de Bijlmerbajes, zou zelf hebben geadviseerd om het isolement op te heffen.

Het isolement van Van der G. was ingesteld uit angst dat hij zijn medegedetineerden iets aan zou doen. Op de BIBA, waar hij nu dus zit, heeft hij alleen contact met andere gedetineerden die op een gewone gevangenisafdeling extra gevaar lopen. Van der G. heeft ook een tijd vastgezeten in het Pieter Baan Centrum (PBC), de observatiekliniek van justitie. Daar kon hij zich wel gewoon onder medegevangenen bevinden.

Maar in juli 2002 ging hij een paar maanden lang in hongerstaking uit protest tegen de strenge camerabewaking en het gebrek aan privacy. Het cameratoezicht werd later versoepeld, en ook besloot het ministerie van Justitie om groepsobservatie bij hem toe te staan. De BIBA in Scheveningen telt momenteel zestien gevangenen. De afdeling wordt extra beveiligd.

In juli vorig jaar veroordeelde het Amsterdamse hof Volkert van der G. in hoger beroep tot achttien jaar cel, conform het vonnis van de rechtbank van twee maanden eerder. Van der G. is schuldig bevonden aan de moord op politicus Pim Fortuyn op 6 mei 2002. Hij heeft later bekend de moord inderdaad te hebben gepleegd.

Planet