Volkert van der G. weigert betalen schadevergoeding

door Martijn Koolhoven
 
AMSTERDAM, dinsdag
       Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, heeft tot nu toe geweigerd de 22.000 euro schadevergoeding te betalen aan de erven van de geliquideerde politicus. Dit terwijl uit geheime stukken van justitie blijkt dat Van der G. en zijn vriendin Petra L. bepaald niet onbemiddeld zijn.
        In hoger beroep werd de moordenaar op 17 juli 2003 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 5500 euro per erfgenaam van Pim Fortuyn. Tot op de dag van vandaag heeft Van der G. nog geen euro betaald, wel heeft hij – na herhaald aandringen van de kant van de erven – via een advocaat voorgesteld een betalingsregeling te treffen met de familie, uitgesmeerd over de komende tien jaar, 2.200 euro per jaar.

 

’We willen niet tien jaar aan deze hork vastzitten’

Van der G. en zijn vriendin ’zaten er warmpjes bij’

Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM, dinsdag
       De familie Fortuyn voelt er niets voor om tien jaar lang te worden geconfronteerd met maandelijkse bankoverschrijvingen van de moordenaar van Pim Fortuyn, temeer daar uit stukken van het college van procureursgeneraal blijkt dat Volkert van der G. na de moord bemiddeld genoeg was om de toegewezen schadeclaim in één keer te voldoen.
        Op zijn privé-bankrekeningen had Van der G., zo blijkt uit de stukken, saldi van in totaal 22.000 euro. Bovendien had hij met zijn vriendin Petra L., aldus een rapportage, de beschikking over 155.749 gulden aan banktegoeden en 238.715 gulden aan aandelen en obligaties. Het vermogen kwam volgens de justitierapportage voort uit de erfenis van de vader van Petra, die in 1986 overleed. „De spaaren rekeningtegoeden zijn kleine tegoeden van Van der G. uit het verleden en de reserves van Petra L., die over een aanzienlijk vermogen beschikt.”
       Een ander advocatenkantoor dan het kantoor dat Van der G’s rechtszaak behandelde, stelt in een brief aan de advocaat van de erven Fortuyn dat „cliënt zelf momenteel niet over inkomen of vermogen beschikt”.
        
Genoegen
        De familie Fortuyn is niet van plan om met die opstelling genoegen te nemen, zeker gezien de justitiële documenten die ze in handen kreeg over de financiële positie van de moordenaar en zijn vriendin, ten tijde van de strafzaak in Amsterdam. In zijn vonnis tot het betalen van de schadevergoeding lijkt de rechter zelfs rekening te hebben gehouden met de saldi op de privé-bankrekeningen van Van der G.    

 Overigens heeft Pims broer Marten Fortuyn, namens de erven Fortuyn, via de toenmalige familieadvocaat mr. Theo Hiddema tevergeefs geprobeerd beslag te laten leggen op de gemeenschappelijke tegoeden van Volkert van der G. en zijn vriendin. Om onduidelijke redenen heeft deze beslaglegging nooit plaatsgevonden.
       In reactie op het voorstel voor een betalingsregeling stelt Marten Fortuyn „geen zin te hebben om tien jaar lang aan deze hork vast te zitten”, zeker gezien het feit dat Volkert van der G. en zijn vriendin er tijdens de moord ’warmpjes bijzaten’.
       November 2005 deed advocaat mr. J.W. de Haij namens de familie Fortuyn een laatste voorstel aan de advocaat van de moordenaar tot betaling van 22.000 euro aan de erven.
       Op deze brief is nooit geantwoord.