Vriendin Van der G. niet langer verdacht
ANP

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft de vervolging van de vriendin van Volkert van der G. gestaakt. Van der G. wordt verdacht van de moord op Pim Fortuyn. De verdenking tegen Petra L. is niet langer van kracht, de zaak tegen haar wordt geseponeerd. Dit heeft persofficier van justitie D. Kruimel dinsdag bevestigd.

de volkskrant

met als grootste lariekoek :

---------------------------------------------------------------

Het eindigen van de verdenking is het gevolg van een

verklaring van Van der G. als getuige.

'Deze was ontlastend', aldus officier Kruimel.

---------------------------------------------------------------

Met andere woorden : als je met z'n tweeen, of meerderen, een moord beraamd dan is de 'ontlastende' BEWERING van de uitvoerder van de moord genoeg om de medeplichtigen van hun medeplichtigheid te ontheffen.

Oftewel : Mohammed Atta (verondersteld dat hij nog had geleefd) beweert dat Osama Bin Laden er niets mee te maken heeft. Dat zou dan aanleiding zijn om de verdenking tegen Osama Bin Laden te laten varen. En dan zegt ome Joop : 'Nee nou wordt ie mooi !!!'.

Ik heb nog nooit zo'n onzinnige bewering als deze gehoord ! Recht is Recht, maar toch zeer zeker NIET KROM !

Uiteraard heeft deze 'bewering' van Volkert van der

Graaf, evenals AL zijn volgende beweringen,

geen enkele geldigheidswaarde als deze beweringen

niet kunnen worden ondersteund door feiten of

verklaringen van personen die zelf op geen enkele wijze verdacht zijn (geweest).

De heer van der Graaf kan namelijk, na overleg met zijn advocaten Boehler en Franken, wel van alles gaan beweren. Hij zal zijn beweringen ook moeten kunnen staven, anders kan hij die beweringen maar beter achterwege laten.

Justitie (de rechter-comissaris) dient zich niet te lenen

voor deze poging van 'Van der Graaf's' advocaten de publieke opinie te bewegen richting begrip voor verzachtende omstandigheden.

En ook al blijft de mogelijkheid bestaan dat Petra Lievense NIET medeplichtig is, blijft Petra Lievense evengoed (officieus) verdachte als dagelijkse levensgezellin van van der G. En als dat niet in de lijn past van Volkert van der Graaf, dan had hij dat moeten bedenken VOORdat hij de moord op Fortuyn en de nederlandse democratie pleegde.