Waarschijnlijk psychiatrisch onderzoek naar Van der G.


Door een onzer redacteuren

AMSTERDAM, 1 NOV. De rechtbank die de strafzaak tegen Volkert van der G. behandelt, wil een getuige-deskundige horen over een gedragskundig onderzoek bij de verdachte van de moord op Pim Fortuyn. De rechters hebben het openbaar ministerie gevraagd de deskundige op te roepen voor de zitting van aanstaande maandag.

Dan wordt de zaak tegen Van der G. hervat. Het gaat opnieuw om een pro-formazitting waarin het strafdossier nog niet inhoudelijk zal worden behandeld. Wel zal het OM een korte stand van zaken van het onderzoek geven en wordt er over het gedragskundig onderzoek gesproken. Na het horen van de getuige-deskundige besluit de rechtbank later maandagmiddag waarschijnlijk om Van der G. psychiatrisch te laten onderzoeken.

De rechtbank, onder voorzitterschap van mr. F. Bauduin, drong bij de vorige zitting al aan op een gedragskundig onderzoek bij Van der G. Ook het OM heeft daar, vlak na de moord op 6 mei, om gevraagd. Bij een gedragskundig onderzoek stellen deskundigen een rapportage op over persoon, omstandigheden en geestvermogens van de verdachte. De uitkomsten van een gedragskundig onderzoek kan de rechtbank meenemen in haar oordeel bij de strafzaak, bijvoorbeeld als de verdachte tot TBS wordt veroordeeld.

Tijdens de zitting van maandag zal de getuige-deskundige vragen beantwoorden over de mogelijkheden en invulling van het onderzoek. Zo moet duidelijk worden of dat zal worden verricht in het huis van bewaring waar Van der G. gedetinieerd zit of in het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht. Als Van der G. weigert mee te werken kan de rechtbank beslissen hem verplicht op te nemen in het PBC.

De Forensisch Psychiatrische Dienst (FPD) in Amsterdam concludeerde in juni dat een gedragskundig onderzoek weinig zinvol was omdat Van der G. niet wilde meewerken en zich bovendien beroept op zijn zwijgrecht.

Maar Van der G.'s raadslieden zeggen nu ,,in beginsel in te stemmen'' met een onderzoek. Wel stellen zij als voorwaarde dat dat wordt verricht door een onafhankelijke instantie.

 

NRC