Dossier Media

Volgens het auteursrecht, het citaatrecht en eerdere gerechtelijke uitspraken is het toegestaan om:

- links te leggen naar artikelen binnen andere websites
- koppen en een korte introductie/samenvatting van het desbetreffende artikel te plaatsen op uw website met bronvermelding.

Wat ons betreft zakt de media, diep in de stront die ze zelf zo vaak veroorzaken. Aan de media zit een bijster vies luchtje!!

Volkskrant  rectificatie-geruchten en de efteling

lekkerbelangrijk

discriminatiewetgeving

Aangifte tegen Indymedia om antisemitisme

Kranten.com-zaak

Harry van Bommel  vr Theo van Gogh "mag ik dit zeggen"

 

 

 

 

 

 

 

 

geachte webmaster,

op uw sites vind ik een aantal artikelen terug uit de volkskrant. graag wijs ik u erop dat het overnemen van artikelen alleen met toestemming van de volkskrant mag gebeuren, ook op internet. deze is niet gevraagd of gegeven. wilt u de volkskrant-artikelen daarom zo snel mogelijk van de sites verwijderen?

hartelijk dank.
--------------------------
toine heijmans
verslaggever de volkskrant

Mijnheer,

op de website www.volkertvandergraaf.net trof ik enige artikelen aan die afkomstig zijn uit de Volkskrant. Overname van artikelen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever is niet toegestaan en strijdig met de Auteurswet. Hierbij sommeer ik u betreffende artikelen binnen 24 uur te verwijderen.

vriendelijke groet

Henk Blanken
chef internetredactie de Volkskrant

H.Blanken@Volkskrant.nl